FAQ

Veel gestelde vragen

FAQ - EPC

Is een EPC attest verplicht?

Een EPC-attest is vereist bij de verkoop of verhuur van een woning en moet de energieprestatie aangeven met een score of label (van A+ tot F). Gebouwen met een slechte energieprestatie (label E of slechter) moeten bij overdracht vermelden dat er een renovatieverplichting rust op de wooneenheid. Het EPC moet worden opgesteld door een erkende energiedeskundige van het VEKA. Alle appartementsgebouwen moeten vóór 1 januari 2024 een 'EPC Gemeenschappelijke delen' hebben, ongeacht verkoop of verhuur.

Hoe lang is een attest geldig?

Het certificaat is 10 jaar geldig, ook als de woning opnieuw wordt verkocht blijft het geldig. Het EPC staat niet op naam maar op adres en hoort dus bij de woning.

Zijn er premies?

Sinds 2021 kan je met de EPC labelpremie van Fluvius de kosten van je energetische renovatie drukken (isolatie, nieuwe cv-ketel, zonnepanelen, …). Haal je een hoger energielabel op je EPC-attest na de renovatie dan ervoor? Dan kan je aanspraak maken op deze premie.

FAQ - Asbest

Is een asbest inventaris verplicht?

Een asbestinventaris is verplicht bij de verkoop van een woning die is gebouwd vóór 2001. Dit geldt zowel voor particulieren als voor professionele verkopers. De inventaris moet worden opgesteld door een erkend deskundige en moet informatie bevatten over de aanwezigheid, de staat en de eventuele risico's van asbest in het gebouw.

Hoe lang is een attest geldig?

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is 10 jaar. In sommige gevallen kan een kortere geldigheidstermijn toegekend worden. Dat is het geval wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek, waardoor de asbestdeskundige niet het ganse inspectiegebied heeft kunnen onderzoeken. Als er in het gebouw asbesthoudende materialen aanwezig zijn die een hoog risico inhouden, is de geldigheidstermijn beperkt tot 5 jaar.

Mijn gebouw zal na verkoop gesloopt worden, wat nu ?

Bij de verkoop of overdracht van een gebouw moet de eigenaar over een asbestinventaris beschikken in de vorm van een asbestattest. Een andere vorm van asbestinventaris is niet geldig. De opmaak van een asbestattest wordt standaard uitgevoerd via een niet-destructief onderzoek Indien er een gebouw overgedragen wordt met het oog op sloop of renovatie, kan de gecertificeerde asbestdeskundige toch een destructieve inventarisatie uitvoeren voor de opmaak van een asbestattest, waarmee die tegelijk ook de inventaris voor sloop of renovatie maakt. De eigenaar geeft hiertoe opdracht aan de gecertificeerde asbestdeskundige, via het opdrachtformulier. Hij geeft daarbij aan dat hij bijkomend een destructief onderzoek wil laten uitvoeren.

FAQ - Elektrische keuringen

Is een vlabel schatting verplicht?

Elektrische keuringen worden bij ons enkel in combinatie met een epc- en/of asbestattest uitgegeven. Het uitvoeren van meerdere inspecties tijdens één bezoek zal steeds efficiënter en goedkoper zijn dan afzonderlijke bezoeken voor elke individuele inspectie.

Is een elektrische keuring verplicht?

a, een keuring van de elektrische installatie in je woning is verplicht. Deze keuring moet worden uitgevoegd bij het in gebruik nemen van een installatie of als er een wijziging, verzwaring of uitbreiding van de installatie wordt gedaan.

Hoe lang is een attest geldig?

De keuring is 25 jaar geldig en dient iedere 25 jaar herhaald te worden.

FAQ - vlabel schattingen

Wat is een vlabel schatting?

Een VLABEL vastgoedschatting kan u interpreteren als een beëdigde vastgoedtaxatie door een erkend schatter-expert. De fiscus zal deze waardebepaling van de onroerende goederen als correct en bindend beschouwen, mits deze werd uitgevoerd door een erkend schatter-expert en gemotiveerd werd in een gedetailleerd schattingsverslag dat aan de nodige vormvereisten voldoet. Een erkende VLABEL taxatie geeft u als eigenaar, erfgenaam of aandeelhouder de zekerheid dat u een realistisch en correct bedrag doorgeeft aan de Vlaamse Belastingdienst, die de geschatte waarde in principe zal aanvaarden. Het feit dat u een erkend en onafhankelijk VLABEL schatter-expert heeft ingeschakeld, vermindert bovendien het risico op controleschattingen door de overheid en levert doorgaans ook een kortere administratieve doorlooptijd op.

Is een vlabel schatting verplicht?

Het is niet verplicht, maar wel altijd verstandig. Er zijn verschillende scenario’s waarbij u een officiële waardebepaling van onroerende goederen wenselijk is om discussies te vermijden. In sommige gevallen is een erkende vastgoedschatting zelfs verplicht, bijvoorbeeld wanneer u een fiscale waarde moet doorgeven aan de Vlaamse Belastingdienst. Het is in elk geval verstandig om vastgoedschattingen altijd aan ervaren en onafhankelijke professionals over te laten. Alleen zo bent u écht gerust dat de waardebepaling gebeurt zonder invloed van eventuele commerciële belangen. Hoe zeker bent u anders dat u vastgoed verkoopt aan een marktconforme verkoopprijs om een vlotte verkoop zonder al te veel prijswijzigingen achteraf te garanderen?

Kunnen wij jou helpen?

Heeft u interesse in onze diensten of heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons team staat klaar om u te helpen en al uw vragen te beantwoorden.